Poruke sa table sa instrumentima koje morate poštovati

Današnji automobili više liče na futuristička prevozna sredstva koja su bila produkt hollywoodske produkcije tokom osamdesetih i devedestih godina proteklog stoljeća, nego na osnovno prevozno sredstvo koje je namjenjeno prevozu putnika. Ovdje više nije u pitanju ni snaga motora, ni ležanje na cesti, ni pasivna sigurnosna oprema automobila. Sve su to ili mehaničke ili električne stvari s kojima vozač tokom vožnje nema interakcije, osim da daje upute putem volana i pedala gasa, kočnice i sve rjeđe kvačila

Najveći broj vozača u BiH susreće se sa automobilima koji na tablama imaju samo osnovne i vrlo sugestivne indikatore. Sa druge strane, instrument-table skupih i luksuznih automobila obično izgledaju potpuno zbunjujuće.


No, napredak tehnike, te stalna želja za usavršavanjem prvenstveno sigurnosnih sistema, doveli su do toga da automobil upravo u ovom segmentu bude prepun elektromehaničkih sistema, o čijem bi radu vozač ipak nekako trebao biti obaviještavan. No, čini se da je za siguran rad automobila, onoliko koliko vozač može direktno utjecati na to, potrebno poznavanje svega desetak odsto spomenutih svjetlosnih simbola. Ipak, na tržištu BiH u većini automobila nalaze se manje-više identični simboli, pa je za pravilno “rukovanje” automobilom potrebno poznavanje svega njih desetak, a ukoliko se na tabli s instrumentima i pojavi neka od njih, trebali biste je slijepo poštovati.

Pokazivač temperature rashladne tekućine

Pokazivač temperature rashladne tekućine jedan je od najstarijih pokazivača u automobilu. Zbog čega onda pričati o njemu, kada manje-više svaki vozač zna čemu služi?! Problem je nastao onda kada su neki proizvođači počeli izbacivati ove pokazivače kako bi uštedjeli nekoliko eura ili dolara. Koliko god danas automobili bili “pametni”, nedostatak pokazivača temperature može imati posljedice. Iako svi proizvođači nude zamjenu u obliku crvene lampice, koja bi se trebala aktivirati kada je motor na putu da se pregrije, to definitivno nije dovoljno. Ukoliko je jedini pokazivač crvena lampica, vozač nije u prilici pratiti kazaljku i vrijeme promjene njene pozicije. Čak i ovo je nekad dovoljno da se spriječi katastrofa. Ukoliko ste, naprimjer, kupac polovnog automobila, uvijek je lakše u kratkoj probnoj vožnji ocijeniti kojom brzinom se motor zagrijava i pri kolikom opterećenju.

Sretna je okolnost ukoliko automobil ima pokazivač temperature rashladne tečnosti u obliku instrumenta sa kazaljkom. Neki automobili, nažalost, imaju samo lampicu koja indicira da je temperatura već previsoka. Ukoliko se upali, obavezno se zaustavite!.

U situaciji da ste se zaustavili zbog povišene temperature rashladne tečnosti, za bilo kakvu intervenciju morate sačekati da se motor ohladi. Najjednostavnije je u ekspanzionu posudu dosuti obične vode, ukoliko utvrdite da je nivo vode nizak. Nažalost, problemi se mogu kriti i u uređajima za intenzivno hlađenje motora, kada vam može pomoći samo autoelektričar.


Crvena lampica (lampica sa simbolom termometra) upaliće se s razlogom. Jedan od razloga je smanjena količina tečnosti u rashladnom sistemu. Moguće je i da je pregorio takozvani termoprekidač ili da je čak pregorio električni motor ventilatora koji intenzivnije hladi motor. Štaviše, možda su samo korodirali električni kontakti od ova dva ključna elementa, ali će u svim ovim slučajevima temperatura motora preći najvišu dozvoljenu vrijednost, što je preduslov za veći mehanički kvar.

 

 

U svakom slučaju, ukoliko se na tabli sa instrumentima i pojavi ova crvena lampica, morali biste barem zaustaviti automobil i isključiti motor. Ukoliko niste vičan poznavalac, jedino što možete uraditi, to je vizuelna provjera količine rashladne tečnosti u sistemu. Morate voditi računa o tome da je nakon isključenja motora rashladni sistem pod velikim pritiskom i da nikako ne otvarate poklopac. Na današnjim automobilima, to je moguće provjeriti i bez otvaranja ekspanzione posude. Moguće je da tečnost curi kroz već dotrajala crijeva i da će problem moći riješiti samo u servisu.

Indikator pritiska ulja

Ovo je ključna lampica na instrument-tabli bilo kojeg automobila. Nažalost, u slučaju da se upali crvena lampica koja prikazuje kanticu ulja, obično znači da je pritisak ulja u sistemu podmazivanja već pao, i da su neki dijelovi motora već “osjetili” manjak ulja. U slučaju da na vrijeme zaustavite automobil, vjerovatno ćete proći bez posljedica. Jedino što morate uraditi, to je dosipanje ulja. U tom slučaju morate znate koje je ulje već u motoru i praktično nasuti ulje istih karakteristika. To je ipak manji problem. Veći problem leži u uzroku zbog kojeg motor prekomjerno troši ulje. To se nažalost može ustanoviti samo u servisu.

Ukoliko na tabli sa instrumentima ugledate ovaj simbol, može biti već kasno. Indikator prikazuje kritično nizak nivo ulja u sistemu podmazivanja. Obavezno zaustavite automobil, sačekajte desetak minuta i na stari, dobri način provjerite količinu ulja u motoru. Uvijek je dobro u prtljažniku imati jednu kanticu onog ulja koje je prethodno nasuto u motor.

Ukoliko se na tabli pojavi ovaj indikator (crvena lampica sa simbolom kantice za podmazivanje) i to pri visokim obrtajima, u slučaju da je izvor kvara puknut karter ili filter ulja, možete očekivati veće probleme, pa možda i potpunu havariju motora. Kod starijih automobila, obično možete očekivati da se kvar krije u neispravnom i dotrajalom senzoru pritiska ulja. Bez obzira na sve, ukoliko na tabli sa instrumentima ikad ugledate ovaj simbol, najbolje je automobil odmah zaustaviti i ugasiti. Neki automobili koji su proizvedeni u posljednjoj deceniji (naprimjer VW) imaju i žutu lampicu koja indicira da postoji manjak ulja u motoru ili da je pritisak oslabio, ali ne i potpuno pao. Iako je žuta lampica upozorenje, postupak bi trebao biti isti kao i kada se upali crvena lampica. Potrebno je zaustaviti automobil i sačekati nekoliko minuta da se ulje upotpunosti slije u karter, i tada provjeriti nivo ulja. Kakav god automobil da vozite, naš savjet je da u prtljažniku uvijek imate barem jednu kanticu ulja koje preporučuje proizvođač automobila. Najbolji savjet je ipak povremena provjera starim dobrim načinom izvlačenja šipke za mjerenje nivoa ulja iz motora. Ništa vas ne košta.

Greška u motoru

Žuta lampica koja ima oblik motora, a koja se popularno zove “check engine” lampica, ili lampica koja sugeriše na to da se provjeri motor, jedna je od onih koja se vrlo često pali zbog različitih grešaka u motoru. Ona može značiti da je jedna svjećica u kvaru, da je kabl koji prenosi struju na svijećicu u kvaru ili da je kompjuter koji upravlja motorom u kvaru… Ta lampica u suštini označava grešku u motoru i samo ovlašteni servis ili servis koji ima potrebnu opremu za “čitanje” elektronskih kodova može ustanoviti u čemu je stvarni problem. U suštini, centralni kompjuter ustanovi da postoji greška na električnom sistemu ili nekom mehaničkom sistemu kojeg mogu prepoznati senzori. Tada se pali žuta lampica. U slučaju da se lampica počne naizmjenično paliti i gasiti, znači da je kvar kritičan, i da se vozilo treba zaustaviti i ugasiti. U slučaju da lampica konstantno gori, potrebno je vozilo odvesti u servis. Svi problemi koje indicira ova lampica mogu se vrlo brzi identificirati i riješiti, ali ako se zapostave, mogu dovesti do ogromnih troškova.

Greška zbog koje ne morate stajati sa strane, ali obavezno morate provjeriti stanje motora u bolje opremljenom servisu. Ovdje nema improvizacije, a kvar može locirati samo dijagnostičku uređaj.

Lampica koja označava istrošenost kočnica

Lampica koja označava istrošenost kočnica jedna je od onih koje ne upozoravaju na trenutnu opasnost po “život” motora ili nekih ključnih dijelova automobila. Ova lampica će vas upozoriti da ćete ubrzo morati zamijeniti dotrajale prednje kočne pločice. Mnogi moderniji automobili dolaze sa kočnicama koje imaju predviđene prednje disk-pločice sa ugrađenim “senzorom” (u suštini kontakt-podloga koja, kada je u dodiru sa diskom, zatvori strujni krug i time šalje signal). “Senzor” je postavljen duboko u disk-pločici i kada se disk-pločica potroši do te mjere da “senzor” dođe u kontakt sa diskom, lampica će se upaliti i upozoriti vozača da je vrijeme za zamjenu pločica. Naravno, ovaj dio je vrlo jednostavno zamijeniti s tim da morate obratiti pažnja na to da se postave pločice koje su predviđene za takav automobil. Neki automobili istog proizvođača, čak i kada je u pitanju isti model, imaju pločice koje dolaze bez “senzora” i one koje dolaze sa “senzorom”. Disk-pločica dolazi sa kablom koji vodi do kontakt podloge (“senzora”) i priključuje se na priključak koji vodi do centralnog kompjutera vozila ili jednostavno kod starijih automobila, do instrument-table.

 

Paljenje ove lampice ne znači to da odmah morate zaustaviti automobil, nego da je potrebna skora zamjena prednjih pločica.

Bez panike! Iako se radi o kočnicama, one nisu u kvaru. Ovo je samo podsjetnik na to da ćete brzo u servis na zamjenu.

ABS indikator

Za razliku od lampice koja pokazuje istrošenost kočnica, lampica koja označava neispravnost ABS senzora mora se uzeti kao ozbiljno upozorenje. ABS je već decenijama sastavni dio mnogih automobila i u suštini sprečava blokiranje kočnica pri maksimalnoj jačini kočenja ili po ledu, snijegu ili generalno po vlažnom kolovozu. To omogućava vozaču da pritisne kočnicu do kraja, ali da i dalje zadrži mogućnost djelimičnog upravljanja vozilom. ABS je elektrohidraulički sklop, i kao takav je sklon određenim problemima. Modul ABS-a dobija informaciju posredstvom senzora na točkovima. Kada se na instrument-tabli upali lampica sa oznakom ABS, najvjerovatnije su u pitanju zaprljani senzori na točkovima. Ti senzori prate broj okretaja poluosovine kod automobila sa prednjim pogonom ili broj okretaja diskova kod automobila sa zadnjim pogonom. Zbog prljavštine na cesti, posebno zimi, ti senzori mogu biti prekriveni prašinom, industrijskom solju ili jednostavno snijegom. U slučaju da je kočnica funkcionalna, nekada je potrebno samo oprati senzore tako što ćete koristiti aparat za pranje automobila i usmjeriti ga u područje kočnica. Nekada je potrebno točkove skinuti i ručno očistiti senzore. Ipak, nekada se može desiti da ABS modul počne stvarati probleme, a tada pomoć treba potražiti u ovlaštenom servisu ili u specijaliziranom servisu. Uglavnom, ako je problem sa ABS modulom, rješavanje ovog problema treba prepustiti samo stručnim osobama.

Ovdje se obično radi o zaprljanim senzorima koji se nalaze na osovinama blizu točkova. Ako ih ne uspijete oprati, jedinu pomoć može pružiti servis.

Zračni jastuk

Iako je zračni jastuk u automobilima prisutan gotovo 35 godina, na našim cestama su se ovi automobili masovnije počeli pojavljivati tek prije petnaestak godina. Lampica koja ima oblik zračnog jastuka uvijek će se upaliti prilikom davanja kontakta, i trebala bi se ugasiti kada i ostale lampice. Međutim, u slučaju da ona ostane upaljena ili ako se upali u toku vožnje, nju nipošto ne treba ignorisati. Razlog je taj što je zračni jastuk po namjeni samo krajnja mjera u spašavanju života putnika, i usljed greške se može aktivirati tokom vožnje. Iako je ovo vrlo rijetko, nikad ne biste trebali zapostaviti ovo upozorenje. Zračni jastuk se aktivira brzinom koja je veća od brzine zvuka. Njega aktivira patrona napunjena vrlo malom količinom eksploziva.

 

“Bezrazložno” aktiviranje zračnih jastuka može izazvati povrede, ali će sigurno zbog efekta iznenađenja izazvati neželjenu reakciju vozača, uglavnom rukama, kada će vozač iz ruku ispustiti volan. Posljedice mogu biti fatalne.

Iako se najčešće radi o bezazlenoj grešci, ipak otiđite do servisa. Uvijek postoji mogućnost aktiviranja eksplozivnog punjenja u zračnom jastuku koje može izazvati fatalne posljedice.

Kako se zračni jastuk aktivira na osnovu informacija koje dobiva od raznoraznih senzora postavljenih u automobilu, obično je razlog za paljenje lampice električni kvar. Zračni jastuk se aktivira električnim impulsom pa bilo koji problem na instalacijama zračnog jastuka treba smatrati ozbiljnim problemom. Prilikom kupovine polovnog automobila, uvijek treba obratiti pažnju na ovu lampicu. U slučaju da stalno gori ili se aktivira povremeno, to može biti indikator da je automobil imao havariju i da instalacija nije najbolje sanirana, pa čak i da sam zračni jastuk nikad nije zamijenjen. Ponekad aktiviranje ove lampice može biti sasvim bezazleno i to zbog loših kontakata u sjedištima kod nekih automobila. Uglavnom, rješavanje ovog problema najbolje je povjeriti ovlaštenom servisu.

Pritisak zraka u gumama

Lampica koja upozorava na pritisak zraka u gumama jedna je od onih koje najviše nerviraju vozače. TPMS (Tire Pressure Monitoring System – Sistem kontrole pritiska u gumama) ustvari je skup senzora u svakoj gumi koji su integrisani u ventile guma. Putem radiokonekcije (315 i 316 MHz) senzori šalju informacije u centralni kompjuter o stanju pritiska u gumama. U slučaju da pritisak padne 10% više nego što je tvornički propisano, signalna lampica će se aktivirati. U nekim automobilima displeji pokazuju i tačan pritisak u svakoj gumi, tako da ste pošteđeni mjerenja putem analognih mjerača sa kompresora na benzinskim pumpama. TPMS senzori su vrlo pouzdani, ali kao i svaki elektronski uređaji imaju svoje mane. I oni mogu imati tvorničku grešku, a baterija u senzoru će nakon nekoliko godina posustati i tada je senzor potrebno zamijeniti.


Ovi senzori su dovoljno osjetljivi da indiciraju varijacije i manje od 5 odsto, ali se previše ne treba obazirati ukoliko pritisak padne ili poraste u vrijednostima od 5 do 10 odsto.


To je uobičajena pojava, zbog temperaturnih varijacija u toku godine, ali i zbog većih dinamičkih opterećenja kada se prema prirodi guma pri većim brzinama grije. Tad i dolazi do porasta pritiska upravo zbog podizanja temperature zraka unutar gume.

Indikator pritiska zraka u gumama obično djeluje vrlo zbunjujuće. Ukoliko prikaže razliku do 10% ne morate se ni zaustavljati.

Neispravan napon

Crvena signalna lampica koja na sebi nosi simbol akumulatora jedna je od osnovnih koju svaki vozač vrlo dobro zna. Kada ova simbol “pocrveni”, onda nešto definitivno nije uredu sa strujnim krugom koji napaja električne potrošače. Ipak, ova lampica se neće upaliti onda kada dotrajali akumulator već nije u stanju “zavrtjeti” prvih nekoliko taktova motora. Lampica dakle, ne indicira nedovoljan kapacitet akumulatora, nego nešto drugo. Obično se ova lampica aktivira onda kada dotrajali alternator više nije u stanju puniti akumulator ili davati potreban napon svim potrošačima. Ovaj indikator obično ima “pune ruke posla” kod vrlo starih automobila, kod kojih su električne instalacije praktično već potpuno dotrajale. Lampica se može aktivirati čak i onda ukoliko je potrošen klinasti remen koji prenosi snagu na remenicu alternatora. To definitivno nije “električni” problem, ali itekako ima veze sa strujom. Lampica se može aktivirati i ukoliko su korodirale kleme, obično na akumulatoru, ali i bilo koji drugi električni kontakti u sistemu od alternatora prema akumulatoru.

Treptanje lampice se obično dešava kada je u pitanju istrošenost četkica na alternatoru. Kako god bilo, kada se ova lampica upali, u pitanju je ili sam alternator ili kablovi koji omogućuju njegov rad kao i napajanje akumulatora, dok nekada problem može biti i u uzemljenju samog motora. Jedino rješenje je odlazak kod autoelektričara, ukoliko uopšte mognete pokrenuti automobil.

Neispravne sijalice

Automobili proizvedeni u posljednjih desetak ili 15 godina na instrument-tabli obično imaju simbol sijalice. Ukoliko se ispod njega pojavi žuto svjetlo, sasvim je sigurno da vam je pregorjela jedna od sijalica – obično sijalica dugog ili kratkog svjetla ili sijalica stop-svjetla. Savjetujemo zamjenu iz seta rezervnih sijalica. Time podižete sigurnost na viši nivo i izbjegavate nepotebno maltretiranje sa policijskom patrolom.

Ukoliko pregori bilo koja od važnijih sijalica u svjetlima, elektronika će vas odmah obavijestiti o tome. To je sretna okolnost, jer time možete izbjeći plaćanje kazne.

Odlazak na obavezan servis

Simbol sa takozvanim automehaničarskim ključem obično se aktivira jednom godišnje i srećom ne predstavlja direktnu opasnost po učesnike u saobraćaju. I ako vam se ovaj simbol aktivira, ne morate zaustavljati automobil i panično tražiti pomoć. U ovom slučaju se samo radi o podsjetniku na to da za mjesec dana ili za hiljadu kilometara morate obaviti takozvani redovan servis. Današnji automobili su dobrim dijelom kontrolirani kompjuterima kojima upravljaju razni softveri, a pored toga što su skuplji, jedan od zadataka im je da koliko-toliko na sebe preuzmu zadatak pamćenja određenih intervala kojih se nekada teško sjetiti.

U svakom slučaju, savjeti mehaničara su takvi da kad god vidite aktiviranu jednu od ovih lampica, posjetite servis.

IBK AUTOREINIGUNG

Ivan Golen & Tyson

Karmelitergasse 21

A-6020 Innsbruck

+43 670 402 3 486

 

 

Öffnungszeiten:

Mo-Fr: 08:00–18:00

Sa-So: 09:00 - 17:00

ZAHLUNGSMÖGLICHKEITEN

View My Stats